2020 Wapper jeugdvriendelijke club

23/12/2020
2020 jeugdvriendelijke club

Wapper diende een project in bij Parantee-Psylos en ontving de ‘Award voor jeugdvriendelijke club 2020’.

Dit bericht mocht Wapper ontvangen van Parantee-Psyos.

Wapper is actief in het jeugdsportproject de Jeugd, de DOEkomst en dienden even terug een dossiertje in. Ondanks dat het een heel vreemd jaar was en veel dingen niet verliepen zoals gepland, zij we blij dat we jullie toch de ondersteuning voor de uitbouw van jullie jeugdwerking kunnen toekennen. In dit kader ontvangen jullie 1020.19 euro.

We hopen dat het bedrag in 2021 goed besteed wordt aan initiatieven die zich richten tot de jonge sporters. Graag geven we wel mee dat het bedrag uitzonderlijk toch hoog is, ondanks lagere score van de clubs. Sport Vlaanderen besliste namelijk dat het volledige budget mocht besteed worden, ondanks minder clubs die een dossier indienden en lagere scores bij de clubs gezien de situatie van het voorbije jaar.

Begin 2021 staan we graag ter beschikking om het project verder te zetten (of te hervatten) in 2021.

 We bezorgen jullie bij deze ook graag de award voor ‘jeugdvriendelijke club 2020’, die je ook per post ontvangt begin volgend jaar.

Deel deze met trots aan jullie achterban!

Sportieve groeten