Wapper is een Koninklijke Maatschappij

24/11/2021

Niet zonder trots melden wij dat WAPPER vzw voortaan heet als volgt:

WAPPER, KONINKLIJKE G-SPORTVERENIGING ANTWERPEN, VZW

Inderdaad, omdat Wapper 50 jaar bestaat, heeft Zijne Majesteit de Koning, onze vereniging gemachtigd om voortaan de titel van “Koninklijke Maatschappij” te voeren.

Deze titel geldt vanaf 6 oktober 2021, de dag waarop Wapper daadwerkelijk 50 jaar bestaat en een actief ledenbestand heeft. Het brevet met deze titel werd door gouverneur Cathy Berx op 7 oktober 2021 overhandigd aan onze voorzitter, Marc Vergauwen.