Atletiek

Atletiek staat open voor alle handicapgroepen. Mensen met uiteenlopende mogelijkheden kunnen binnen atletiek een discipline van hun gading vinden. Zowel track- als fieldnummers worden beoefend.

ATLETIEK

Atleten met een amputatie kunnen atletiek beoefenen zonder hulpmiddel (bv. bij een armamputatie) of kunnen gebruik maken van een prothese of rolstoel. Een wheeler is een speciale sportrolstoel met een langgerekt frame voor atleten met een verlamming van de onderste ledematen.

Voor wie?

Atleten met een fysieke handicap: hersenverlamming, amputatie of verlamming.

Hieronder een klein en beperkt overzicht van de verschillende klasses in de atletiek. Dit geldt zowel voor de T als de F nummers :
Klasses 11 – 13 = visuele beperking
Klasse 20 = verstandelijke beperking
Klasse 31 - 38 = Hersenverlammingen ( Klasse 31-34 = rolstoel gebonden)
Klasse 40 = dwerggroei
klasses 42 – 46 = amputaties
Klasses 51 – 54 = ruggenmergletsels

Racerunning

RaceRunning

Een RaceRunner is een soort driewiel-loopfiets zonder pedalen en met een borststeun. Kinderen kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen. 

Doelgroep

De RaceRunner is geschikt voor kinderen en jongeren (of volwassenen) met een lichamelijke beperking (zoals bv. cerebrale parese, spina bifida of andere syndromen) die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit. Voor deze groep (ernstig beperkte) kinderen is dit in sommige gevallen één van de weinige mogelijkheden om aan sport te doen. Vaak is hun handfunctie zo ernstig aangedaan dat zij bijvoorbeeld geen rolstoelsporten kunnen beoefenen. 

De RaceRunner lijkt voor deze doelgroep zeer geschikt om conditie te onderhouden of verbeteren en bij een sportactiviteit te participeren.

Locatie

Alle trainingen vinden plaats in Louis De Winterstadion, Gemeentepark 17, 2930 Brasschaat  - routeplan

Elke zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.

Verantwoordelijke:
Veerle Laurens
Contact: 0498 14 46 34
atletiek@wapper.be

Ain